Disclaimer voor onze website

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van RNHB B.V. Door de site te bezoeken en de informatie op de site te gebruiken, ga je akkoord met deze voorwaarden.

RNHB B.V. is statutair gevestigd in Utrecht en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 66858925. RNHB B.V. heeft een vergunning om krediet aan te bieden en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

RNHB heeft haar kantoor en bezoekadres aan het Stadsplateau 10, 3521 AZ Utrecht.

Inhoud

We hebben de informatie die je kunt vinden op of via de site met de grootste zorg verzameld. We hebben daarbij bronnen gebruikt die wij betrouwbaar vinden. 

Helaas kunnen we niet garanderen dat de site altijd foutloos werkt of dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is. De informatie kan op elk moment zonder bericht vooraf worden gewijzigd.

De informatie op de site is gericht op de Nederlandse markt.

Gebruik en intellectuele eigendomsrechten

De informatie die je kunt vinden op of via de site is geen aanbod, advies of financiële dienst. Je kunt de informatie nooit zien als een vervanging van persoonlijk advies. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt en hoe je de informatie gebruikt.

Je mag de informatie op of via de site alleen voor jezelf gebruiken. Je mag de informatie niet kopiëren, downloaden, overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RNHB. Afdrukken en/of downloaden van informatie voor eigen gebruik mag wel. Je bent verplicht om onze uitleg op te volgen over het gebruik van de informatie.

RNHB behoudt de rechten over alle op of via de site aangeboden informatie, zoals auteursrechten, (ook die in artikel 15 van de Auteurswet), domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten.

Aansprakelijkheid

Aan de informatie op de site kunnen geen rechten worden ontleend. RNHB en (eventuele) andere leveranciers accepteren geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de site en/of de informatie die op of via de site wordt verstrekt.

Het kan zo zijn dat we op de site verwijzen naar informatie van andere bedrijven of personen, onder andere via hyperlinks. Dit betekent niet dat we de producten of diensten van deze bedrijven of personen op deze site aanbevelen. Als je deze producten of diensten gebruikt, dan is dat op eigen risico. We beoordelen de inhoud van de informatie en websites van andere bedrijven of personen niet op juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid of actualiteit. Hiervoor accepteren wij dus geen aansprakelijkheid. Dit geldt ook voor de inhoud van sites die wij niet onderhouden en die verwijzen naar onze site.

Disclaimer in e-mails

Onderaan de e-mails die vanuit RNHB verstuurd worden, staan voorwaarden die gelden voor deze berichten:

RNHB B.V. is statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 66858925. De informatie in deze e-mail kan vertrouwelijk zijn en is alleen bedoeld voor de persoon aan wie de e-mail gericht is. Heb je het bericht onterecht ontvangen? Gebruik de inhoud alsjeblieft niet en meld het meteen aan de afzender.

Toepasselijk recht

Op de site en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Als een versie van deze disclaimer in een andere taal leidt tot verschillen in interpretatie, dan is de versie in de Nederlandse taal beslissend.